Xin chào, mình là Thành Công.

Mình thích thiết kế xây dựng website.

Xem dự án mới

Các dự án mà bạn sẽ thích.

Website học trực tuyến

 • React
 • NextJS
 • Spring-Boot
 • Ant-Design
 • AWS
 • Docker

Website nghe nhạc

 • NextJS
 • TailwindCSS
 • Sanity

Website nghe nhạc

 • React
 • Redux
 • TailwindCSS
 • Firebase
View All

Tôi đã có kinh nghiệm thực tế với các công nghệ mới.

HTML

CSS

Javascript

Sass

TailwindCSS

React

NextJS

Typescript

NodeJS

Git

Firebase

Figma

Những câu nói tâm đắc

"Website tốt không chỉ là giao diện đẹp mắt, mà còn là trải nghiệm tốt cho người dùng."

Scott Hanselman - Developer

"Không có gì tệ hại hơn là một trang web chậm chạp."

Jared Spool - UX

"Thiết kế web là sự kết hợp hài hòa giữa sáng tạo và kỹ thuật."

Khuyết danh

Bạn Muốn Hợp Tác Cùng Tôi Chứ?

Liên hệ ngay